A MediJoz GmbH általános szerződési feltételei, FN 544085a

ÁSZF

Érvényes 2022. január 3-tól

Alkalmazási kör
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a MediJoz GmbH GmbH (a továbbiakban: „MediJoz GmbH” vagy „Vállalat”) által ügyfelei részére történő áruk értékesítésére és kiszállítására vonatkoznak.
Az ÁSZF-et a MediJoz GmbH bármikor módosíthatja, és mindig a vásárló megrendeléskor aktuális verziója érvényes.
Az ettől eltérő feltételeket a MediJoz GmbH nem fogadja el, ezért nem alkalmazhatók, kivéve, ha a MediJoz GmbH a megrendelés elfogadása előtt írásban vagy e-mailben hozzájárult hozzájuk.
A vásárló a megrendelés leadásával kifejezetten elfogadja jelen ÁSZF-et.

Szerződéskötés
A szerződő fél: MediJoz GmbH GmbH korneuburgi székhellyel és irodával Schubertstraße 3, 2100 Korneuburg, Ausztria cím alatt, a Korneuburgi Területi Bíróság cégjegyzékében FN 544085a cégjegyzéki számon bejegyezve.

Tulajdonos és ügyvezető igazgató: Horváth József B.Sc., M.Sc.

UID: ATU76209167
Email: [email protected]
Web: https://medijoz.com/

A Társaság honlapján található áruajánlat nem minősül kötelező érvényű eladási ajánlatnak. A vásárló kizárólag a megrendelés leadásával tesz kötelező érvényű ajánlatot, amely az online megrendelőlap kitöltése után a „Vásárlás most” gombra kattintva, vagy e-mailen keresztül leadott megrendeléssel történik.

A MediJoz GmbH a megrendelő e-mailben történő visszaigazolásával vagy a megrendelt áru tényleges leszállításával elfogadja a vásárló ajánlatát („a szerződés hallgatólagos elfogadása tényleges teljesítéssel”). A MediJoz GmbH jogosult a megrendelést indoklás nélkül is elutasítani. Ha egy megrendelés több tételből áll, a szerződés csak azokra a tételekre köthető, amelyek a megrendelés visszaigazolásában kifejezetten szerepelnek, vagy amelyek ténylegesen kiszállításra kerülnek.
A szerződés szövegét (a rendelést) a MediJoz GmbH tárolja, és a végrehajtott technikai intézkedések révén a rendelési folyamat befejezése után már nem érhető el vagy nem jeleníthető meg.

Árak és szállítási költségek
Az árukért kínált árak a megrendelés időpontjában érvényesek és bruttó euróban vagy forintban értendők. Ausztriában történő szállítás esetén az árak tartalmazzák az összes törvényes adót és illetéket. A kínált árak azonban nem tartalmazzák a csomagolási és szállítási költségeket.
Az árak az ár első feltüntetésének időpontjában érvényes költségeken alapulnak. Ha a költségek a vevő megrendelésének időpontjára változnak, a MediJoz GmbH jogosult az árakat ennek megfelelően módosítani. A jelenleg kötelező érvényű árak a Társaság honlapján, a https://medijoz.com címen találhatók.
Az eladási árak nem tartalmazzák a szállítási és csomagolási költségeket. A szállítással kapcsolatban felmerülő összes költség a vásárlót terheli. A vonatkozó szállítási költségek a Vállalat honlapján a https://medijoz.com/fizetes-es-szallitas/ címen érhetők el. A megrendeléssel a vásárló kifejezetten elfogadja a szállítási feltételeket.

Fizetés és előleg, tulajdonjog fenntartása
Az árut előre kell fizetni. A fizetést ezért előre, díj- és levonásmentesen banki átutalással kell teljesíteni a Társaság számlájára. A MediJoz GmbH-val kötött külön írásbeli megállapodást követően a vásárló alternatív fizetési módot is választhat (utánvét, bankkártya, készpénzes fizetés vagy banki átutalás).

Euro alapú banki átutalás:

Név: MediJoz GmbH
IBAN: AT72 2011 1843 3729 4500
Bank neve: Erste Sparkasse Austria
BIC/SWIFT: GIBAATWWXX

Magyar Forint (HUF) alapú banki átutalás:

Név: MediJoz GmbH
Számlaszám: 12094002-01760010-00100007
IBAN: HU89 1209 4002 0176 0879 0010 0007
Bank neve: Raiffeisen Bank Magyarország
BIC/SWIFT: UBRTHUHB

A készpénzes engedményekhez külön, írásos megállapodás szükséges. Fizetési késedelem esetén, beleértve a részleges fizetést is, a készpénzes engedményre vonatkozó megállapodások hatályát vesztik. Az ügyfél kifizetései csak akkor tekintendők teljesítettnek, amikor azok a Társaság számlájára beérkeznek.
Az ügyfél fizetési késedelme esetén a MediJoz GmbH jogosult a törvényes mértékű késedelmi kamatot követelni. A vevő fizetési késedelme esetén a MediJoz GmbH jogosult az áru átvételének napjától számított kamatos kamatot is követelni.
A MediJoz GmbH alkalmazottai részére teljesített kifizetéseket csak készpénzes bizonylattal igazoljuk. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az osztrák fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) értelmében vett fogyasztókkal folytatott tranzakciókra.
A MediJoz GmbH a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja az összes áru tulajdonjogát, beleértve a kapcsolódó költségeket és az esetleges késedelmi kamatokat. A tulajdonjog fenntartásának érvényesítése csak akkor minősül a szerződéstől való elállásnak, ha az elállást kifejezetten kijelentik. Az áru visszaküldése esetén a MediJoz GmbH jogosult a szállítási és kezelési költségek felszámítására. Harmadik félnek a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árukra vonatkozó igénye esetén, különösen lefoglalás útján, az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a MediJoz GmbH tulajdonjogáról más feleket tájékoztat, és haladéktalanul értesíti a MediJoz GmbH-t. Ha a vevő fogyasztó vagy nem vállalkozó, akinek a szokásos tevékenysége a MediJoz GmbH-tól vásárolt árukkal való kereskedés, a vásárló a tulajdonjog fenntartásával érintett árut nem szabad elidegeníteni, különösen nem értékesíteni, elzálogosítani, átadni vagy kölcsönadni. , a fennálló vételár teljes kifizetéséig. Az ügyfél vállalja a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukért a teljes kockázatot, különösen a megsemmisülés, elvesztés vagy minőségromlás kockázatát.

Megrendelések, szállítási határidő és a szállítás akadályai
A rendelések elfogadása mindig a szabad helyek függvényében történik. Az egyes rendelések szállítási határideje a vonatkozó megrendelés-visszaigazolásban van megadva, és hacsak másként nincs feltüntetve, Ausztriában általában három-öt munkanap. Ausztrián kívüli szállítások esetén a szállítási határidő hosszabb lehet. A megadott szállítási határidők a fizetés beérkezésétől számítanak, és nem kötelező érvényűek.
Ha a MediJoz GmbH nem tud szállítani, és nem tud új szállítási határidőt ajánlani a vásárlónak, a MediJoz GmbH jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni kártérítési felelősség nélkül. Hasonlóképpen, a vevő ilyen esetekben is elállhat a szerződéstől.
A Vállalat minden esetben nem fogad el megrendeléseket és nem szállít olyan országokba, ahol speciális szabályozási vagy egyéb jogszabályi rendelkezések tiltják az áruk adott országba történő szállítását, vagy az ilyen szállítást külön hatósági engedélyhez kötik.
A megrendelések vásárló általi megváltoztatását vagy törlését mindig írásban kell megtenni (beleértve a faxot vagy e-mailt is). A MediJoz GmbH fenntartja a jogot, hogy bizonyos esetekben más formában is elfogadjon nyilatkozatokat.
A kiszállítást a Társaság alkalmazottai vagy a MediJoz GmbH által választott megfelelő szállító cég végzi. Ha a vevő nem a megállapodás szerint vette át az árut (alapértelmezett átvétel), a MediJoz GmbH jogosult a sikertelenül lejárt türelmi idő megadása után az árut tárolni, melynek tárolási díja a számla összegének bruttó 0,1%-a naptári naponként vagy annak egy része után kerül felszámításra. Ugyanakkor a MediJoz GmbH jogosult a szerződés teljesítéséhez ragaszkodni, vagy legalább 2 hét ésszerű türelmi idő megadása után elállni a szerződéstől, és az árut máshol megsemmisíteni. Az elidegenítésből befolyt összegből nem kiegyenlíthető összeg a vevőt terheli.
Elfogadási mulasztás vagy egyéb lényeges ok, például különösen az ügyfél fizetésképtelensége vagy a fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem elutasítása vagyonhiány vagy jogszabályi rendelkezések megsértése miatt, valamint nemteljesítés esetén A MediJoz GmbH a megrendelő fizetése ellenében jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben azt még nem teljesítette maradéktalanul mindkét fél. Elállás esetén a MediJoz GmbH jogosult a bruttó számlaösszeg 15%-ának megfelelő kötbért követelni, a ténylegesen elszenvedett veszteségre vonatkozó igény sérelme nélkül.
A vevő fizetési késedelme esetén a MediJoz GmbH mentesül minden további teljesítési és szállítási kötelezettség alól, és jogosult az elmaradt szállításokat vagy teljesítéseket visszatartani és előleget vagy biztosítékot követelni, vagy a szerződéstől elállni ésszerű türelmi idő meghatározása után. Ha az ügyfél – anélkül, hogy erre jogosult volna – eláll a szerződéstől vagy fel kívánja mondani a szerződést, a MediJoz GmbH választhat, hogy ragaszkodik a szerződés teljesítéséhez, vagy beleegyezik a szerződés felmondásába; ez utóbbi esetben a vevő köteles a MediJoz GmbH választása szerint kötbért fizetni a bruttó számlaösszeg vagy a ténylegesen felmerült kár 15%-át.

Kockázatátadás
Ha a vásárló személyesen veszi át az árut, a használat és a kockázat legkésőbb az áru fizetést követő átadásakor száll át a vásárlóra.
Az áru kiszállítása esetén a MediJoz GmbH határozza meg a szállítás módját és útvonalát. Szállítás esetén a használat és a kockázat nem száll át a vásárlóra mindaddig, amíg az árut a szállító a vásárlónak át nem adja.

A fogyasztók elállási joga
IHa a vásárló az osztrák fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) értelmében fogyasztó, az ügyfél az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A részletes lemondási feltételek a Társaság honlapján érhetők el: https://medijoz.com/elallasi-jog. A weboldalon megtalálható az elállási nyilatkozat benyújtására szolgáló űrlap is.
Garancia
Az Osztrák Polgári Törvénykönyv (ABGB) garanciális rendelkezései vonatkoznak a Vállalat által az alábbi rendelkezésekkel összhangban nyújtott valamennyi szállításra és szolgáltatásra.
Az olyan ígéretek, mint az áru használhatóságára vagy különleges tulajdonságaira vonatkozó ígéretek, vagy a MediJoz GmbH alkalmazottainak nyilatkozatai nem kötelező érvényűek, és nem jelentenek kifejezett kötelezettségvállalást bizonyos tulajdonságok tekintetében.
A garanciális igények megkövetelik, hogy a hibákat haladéktalanul jelentsék a MediJoz GmbH-nak, ami azt jelenti, hogy a nyilvánvaló hibákat azonnal jelenteni kell az átvételkor, a rejtett hibákat pedig a felfedezést követően, és a reklamációval együtt be kell mutatni a felbontott árut és az eredeti számlát.
A jótállási igény minden esetben a leszállított és hibás áru vételárára korlátozódik.
A MediJoz GmbH szavatossági kötelezettségeit saját belátása szerint teljesíti akár hibamentes áru leszállításával, javításával, hiányzó mennyiségek utólagos szállításával, vagy a szerződéstől való elállással (azaz a vételár visszafizetésével) ésszerű határidőn belül.
Az osztrák fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) értelmében vett fogyasztókkal folytatott ügyletekre a 8.2-8.5 pontok helyett a következőket kell alkalmazni: hiba esetén az ügyfél saját belátása szerint és a törvényi rendelkezések, kereslet javítása, a cikk cseréje, ésszerű árcsökkentés vagy lemondás.
Nem minősül szavatossági hibának vagy a szerződés nemteljesítésének az ízlésbeli, szokásos vagy kisebb minőségi, mennyiségi, színbeli, méret-, súly-, felszereltségi- vagy kiviteli eltérések műszaki okokból. Külön meg kell jegyezni, hogy a Társaság termékei természetes termékek, amelyek jellegüknél fogva illatban, megjelenésben és összetételben tételenként változhatnak.
A MediJoz GmbH nem vállal felelősséget az utólag megrendelt áruk ízének, színének, anyagának, mintájának vagy egyéb egyező jellemzőinek megfelelőségéért. Ez vonatkozik a mintából rendelt árukra is, amennyiben az eltérés a szokásos és műszaki határokon belül marad.
Felbontott termék esetében, beleértve az előkészítést, kóstolást vagy tényleges fogyasztás: a garancia minden esetben kizárásra kerül.

Kártérítés
A felelősség korlátozása
A következő korlátozások nem vonatkoznak azokra az ügyfelekre, akik az osztrák fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) értelmében fogyasztók. A MediJoz GmbH csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén köteles a vállalkozónak okozott vagyoni károk megtérítésére. Kisebb hanyagság esetén a MediJoz GmbH kizárólag a vállalkozókat ért személyi sérülésekért felel. A vállalkozókkal szembeni felelősség hat (6) hónappal azt követően évül el, hogy az ügyfél tudomást szerzett a kárról és a károsítóról.
A felelősség kizárása
A MediJoz GmbH nem vállal felelősséget a vállalkozókkal szemben közvetett veszteségért, haszonkiesésért, kamatkiesésért, megtakarítások elmaradásáért, következményes és pénzügyi veszteségért, harmadik felek követeléseiből eredő veszteségért, adatok és programok elvesztéséért, illetve az adatok visszaállításáért, ill. programokat.
Szerződéses kötbér
Ha bármilyen körülmények között kötbérről állapodtak meg, az továbbra is a bíróság hatáskörébe tartozik az összeg csökkentésére. A kötbért meghaladó kártérítési igények érvényesítése kizárt.

Ügyféladatok elektornikus feldolgozás
A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződésben rögzített és a regisztráció vagy a megrendelés során nyilvánosságra hozott, rá vonatkozó személyes adatait az osztrák adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően tárolják és kezeljék. Ezeket az adatokat minden esetben a jogszabályi előírások teljesítéséhez, fizetési tranzakciók lebonyolításához, ügyfélszolgálati és marketing célokra használjuk fel. Az ügyfél beleegyezik abba is, hogy a MediJoz GmbH reklámcélú leveleit elektronikus levélben (pl. e-mailben) fogadja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az [email protected] e-mail címen.

Általános rendelkezések
Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései vagy jelen Általános Szerződési Feltételek érvénytelenek, a szerződés egésze és/vagy az Általános Szerződési Feltételek egésze nem érinti. A szerződés fennmaradó tartalma és/vagy a fennmaradó Általános Szerződési Feltételek változatlanok maradnak.
A teljesítés helye mind a MediJoz GmbH, mind a vásárló számára a Társaság székhelye.
A szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitára az osztrák jog az irányadó, a nemzetközi kollíziós szabályok és az ENSZ Nemzetközi Áruadásvételi Szerződésekről szóló Egyezménye (CISG) kizárásával.
A Társaság székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére. A fogyasztók kötelező illetékességi helyei változatlanok maradnak.